// home

Latest Post

Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag

Tross betydelig motstand og tungtveiende faglige bekymringer, velger Helsedirektoratet fortsatt å opprettholde sine planer om å avvikle legenes turnusordning. Direktoratets sakshåndtering vekker sterke reaksjoner blant studenter, leger og i politisk hold. Dagens ordning gir kvalitet i veiledningen  - Turnustjenesten har vært vellykket og en sikkerhetsventil i forhold til kvalitet. Studentene kan lære og feile under veiledning og [...]

Asides

Welcome to Legeutdanning.no

Recent Posts

Lite lydhørt direktorat vil avvikle legeturnus
June 4, 2011
Fire fylkesleger om turnus-saken: Fellesskapets verdier står på spill
June 1, 2011
Legeforeningens sentralstyre endrer kurs i turnusspørsmålet
May 29, 2011
Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG
May 20, 2011
Uenige med sentralstyret: Allmennlege-resolusjon for turnustjeneste
May 12, 2011
Legeforeningen-leder ønsker fokus på helse-myndighetenes ansvarsfraskrivelse
May 12, 2011
NMF snur i omstridt turnuslege-reform: – Alle sider må frem
May 10, 2011
Turnustjenesten er syk og trenger behandling
May 6, 2011
Ber Legeforeningens landsmøte ta turnusansvar
May 6, 2011
- Fylkesleger advarer mot å kutte turnus
May 6, 2011
Høyre støtter forslaget om å avvikle legenes turnusordning
May 4, 2011
Turnusaksjonen i møte med SV (YouTube)
April 12, 2011
-Turnustjenesten bør bli en del av medisinstudiet.
April 11, 2011
Fra Arbeiderpartiets landsmøte: Bevar dagens turnusordning!
April 10, 2011
Legestudenter kjemper for å bevare trekningsbasert turnus
March 29, 2011
Torunn Janbu om legeturnus (YouTube)
March 28, 2011
Studvest på lederplass: -Nmf velger minste motstands vei.
March 24, 2011
SV og Sp skeptiske til turnus-reform: urolige for legedekningen
March 24, 2011
Mads Gilbert støtter turnusaksjonen
March 22, 2011
Gjessing fikk gjennomgå
March 3, 2011
Turnussaken på ny høring
March 2, 2011
Klart flertall for prioritering av norske studenter til turnus!
February 26, 2011
Kampen om legers utdanningsløp
February 26, 2011
Turnus: Kapasitet og kvalitet
February 26, 2011
Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak
February 26, 2011
Ny og dramatisk runde i turnusdebatten
February 16, 2011
Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten
November 16, 2010
Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag
November 12, 2010
Alle tjener på en rettferdig fordeling
October 29, 2010
Rettferdighet er fremdeles viktig
October 29, 2010
- Dagens turnustjeneste har livets rett
September 24, 2010
Nasjonal evaluering av turnustjenesten
September 21, 2010
- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)
August 31, 2010
-Helsedirektoratet raserer turnustjenesten
August 31, 2010
Turnusleger til distriktene
August 27, 2010
Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag
August 24, 2010
Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet
August 24, 2010
Bakgrunn: direktoratets anbefalinger i utakt med internasjonale erfaringer
August 22, 2010
Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!
August 21, 2010
Turnus-saken i nyhetsbildet
August 20, 2010
Systematisk gjennomgang av høringssvarene: Flertallet støtter loddtrekning
August 11, 2010
Helse Nords direktør kritisk til direktoratets turnusforslag
June 29, 2010
Troms Fylkesting for trekningsbasert turnustjeneste
June 22, 2010
Eldreoverlege Tromsø kommune: -Bør Helsedirektoratet flyttes fra Oslo?
June 21, 2010
Legestudenter og Troms Legeforening kritiske til turnusreform og foreslår konkrete forbedringer
June 9, 2010
Leder for Legeforeningens allmennleger: turnustrekning gunstig for lege-rekruttering
June 8, 2010
Helsetilsynet: Turnus-loddtrekning sikrer leger til bygdene
June 7, 2010
Anestesi-overlege: Reform truer legedekning
June 5, 2010
Distriktsvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge
May 26, 2010
Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned
May 26, 2010
Meningsmåling: 89% mener turnuslege-reform svekker pasientsikkerheten
March 26, 2010
Dagens Medisins sjefredaktør avkler Helsedirektoratets turnus-reform
March 25, 2010
Bevar legeturnus!
January 1, 2000