// you’re reading...

Asides

Legeforeningens regionsutvalg i Nord-Norge:  “Helsedirektoratets rapport, som er bakgrunnen for forslaget, beskriver godt dagens situasjon, men den er samtidig mangelfull når det gjelder løsninger og utredning av konsekvenser” Artikkel i Dagens Medisin.

Discussion

No comments for “”

Post a comment