// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Dagens Medisins sjefredaktør avkler Helsedirektoratets turnus-reform

Lottelise Folge, sjefredaktør i Dagens Medisin, analyserer Helsedirektoratets forsøk på å løse kapasitetsproblemene som rammer turnuslegene.

Sjefredaktør Lottelise Folge har i en leder i Dagens Medisin analysert Helsedirekoratets turnuslege-reform. Med utgangspunkt i andre lands turnus-erfaringer eksponerer hun direktoratets ønsketenkning og bristende forutsetninger. Denne lederen høstet usedvanlig mange kommentarer på nettsidene.

Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i et kapasitetsproblem, nærmere beskrevet av sjefredaktør Folge:

“Bakgrunnen for at myndighetene nå har blitt tvunget til å tenke nytt, har utspring i våre EØS-forpliktelser – og har et navn: Direktiv 2005/36/EC. Overenskomsten har som formål å sikre «personer som i en medlemsstat har tilegnet seg yrkeskvalifikasjoner for å utøve et regulert yrke, adgang til å utøve yrket i en annen medlemsstat med samme rettigheter som denne statens borgere».

Med andre ord må Norge garantere utlendinger den samme retten til turnusplass som norske borgere, med innenlandsk eller utenlandsk grunnutdanning. Dette er nå i ferd med å bli et problem: Myndighetene har ikke lenger den nødvendige kontrollen over situasjonen. Ettersom lønnsnivået for turnuskandidater ligger godt over det lisensierte leger i en rekke andre europeiske land får betalt, har vi fått en altfor sterk tilstrømming av medisinere uten kjennskap til norsk kultur, språk, lovregulering eller sosiale forhold.”

Resten av lederen kan leses her.

Discussion

One comment for “Dagens Medisins sjefredaktør avkler Helsedirektoratets turnus-reform”

  1. [...] Dagens Medisins sjefredaktør avkler Helsedirektoratets turnus-reform [...]

    Posted by | Legeutdanning.no | June 11, 2010, 05:46

Post a comment