// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned

Jo-Endre Midtbu, hovedtillitsvalgt ved UNN, tar til orde for forbedringer av en fungerende trekningsbasert turnuslegeordning.

Turnustjenesten må styrkes – ikke legges ned, sier Jo-Endre Midtbu, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Midtbus kommentar ”Hvor gode leger vil vi ha” er forhåndspublisert i nettutgaven  i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Midtbu er opptatt av kapasitet og kvalitet i turnusordningen. Han fremhever at dagens kapasitetsproblemer kan håndteres på annet vis enn å avskaffe turnusordningen. Han peker samtidig på flere virkemidler for å bedre innholdet av turnusordningen: Bedre veiledning og oppfølging av turnuslegene, oppdaterte nasjonale krav til kliniske ferdigheter, gruppebasert veiledning med fokus på samhandling, rolleforståelse, feilbehandling og overordnede problemstillinger i helsetjenesten, m.v.

Midtbu frykter at direktoratets forslag vil svekke breddekompetansen og samhandlingen mellom hovedfagene, og derved pasientsikkerheten, legens basale ferdighetsnivå og deres evne til å fungere selvstendig på legevakt og i distriktet.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening

Discussion

One comment for “Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned”

  1. [...] Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned [...]

    Posted by | Legeutdanning.no | June 11, 2010, 05:51

Post a comment