// you’re reading...

Featured

Leder for Legeforeningens allmennleger: turnustrekning gunstig for lege-rekruttering

Gisle Roksund, leder for Norsk Forening for Allmennmedisin, mener rekruttering styrkes av trekningsbasert turnuslege-fordeling av turnusleger. Foto Lisbet T. Kongsvik, Tidsskriftet for DNLF

Leder for NFA, Gisle Roksund, skriver en viktig kronikk i Dagbladet i dag der konklusjonen er: “Turnustjeneste basert på nummertrekning og med et godt faglig innhold kan og bør videreutvikles.”

“Fylkeslege Karin Straume i Finnmark har vist at god veiledning i turnustjenesten gjør at nær dobbelt så mange som forventet, tar sin første jobb i Nord-Norge etter fullført turnustjeneste. Det er erfaringen med det «gode legeliv på landet», som gjør utslaget. Dette er et liv mange ikke har ant noe om, og som mange aldri ville erfart, dersom det ikke hadde vært for trekningens tilfeldigheter. Selv om distriktene i dag tilbyr flotte læringsmiljøer i både sykehus og allmennpraksis, velges disse til sist, også i dagens trekningssystem.”

Roksund har i mange år arbeidet  for å bedre rekruttering av allmennleger til distriktene (Tidsskriftet artikkel)

Link til kronikken i Dagbladet.

Discussion

No comments for “Leder for Legeforeningens allmennleger: turnustrekning gunstig for lege-rekruttering”

Post a comment