// you’re reading...

Featured

Legestudenter og Troms Legeforening kritiske til turnusreform og foreslår konkrete forbedringer

Legestudentene Axel Lupton, Marte Petrikke Grenersen og Håvard Kvåle Bakke arbeider med forslag til Helsedirektoratet for å løse kapasitetsproblemet i turnustjeneste (Faksimile fra Nordlys, 7. juni 2010)

Hovedoppslag Nordlys mandag 7. juni 2010, dobbeltside i avisen: Medisinstudenter i Tromsø frykter at en foreslått endring i dagens turnusordning vil føre til legemangel i distriktene. – Helsedirektoratet angriper saken på helt feil måte. Dette viser at de ikke har foretatt noen konsekvensanalyse på forhånd. De har valgt letteste motstands vei, sier Håkon Kvåle Bakke (26), Axel Lupton (25) og Marte Petrikke Grenersen (26). Nedlasting av hele Nordlys-oppslaget (PDF).

Direktoratets forslag vil føre til ujevn fordeling av leger
– Vi er opptatt av å få en jevn fordeling av leger over hele landet, og at pasientene i distriktet skal ha like gode leger som de som bor i byer. Hvis det blir sånn at de som kommer til distriktene er de som ikke fikk plass på de store, prestisjetunge stedene, kan vi fort få en ujevn fordeling av legene i landet sier Lupton.

Troms legeforening også kritisk
Legeforeningen i Troms frykter at det foreslåtte systemet vil føre til dårligere allmennleger. – I utgangspunktet mener jeg at det er et dårlig forslag, sier Lars Andreas Nesje, leder av Troms Legeforening og Legeforeningens regionutvalg for Nord-Norge.

Helsedirektoratet er taus
Helsedirektoratet har ikke ønsket å kommentere disse kritiske innspillene overfor Nordlys.

Discussion

No comments for “Legestudenter og Troms Legeforening kritiske til turnusreform og foreslår konkrete forbedringer”

Post a comment