// you’re reading...

Featured

Eldreoverlege Tromsø kommune: -Bør Helsedirektoratet flyttes fra Oslo?

- Helsedirektoratet prøver å slå to fluer i en smekk... Her er vi nærmere det engelske uttrykket «Killing two birds with one stone». Therese Folgerø, eldreoverlege i Tromsø

Kronikk i Nordlys 21. juni: Dr. med Terese Folgerø, eldreoverlege i Tromsø kommune skriver:

“Helsedirektoratet understreker at innføring av nybegynnerstillinger vil være den billigste måten å styrke legetjenesten i kommunene. Dersom økningen av legestillinger i kommunene skal komme gjennom en dobling av antall nyutdannet leger i tidsbegrensete stillinger, er det vanskelig å se at intensjonene i Stortingsmelding nr. 47 om Samhandlingsreformen ivaretas. Både eldre og pasienter med kroniske lidelser vil være bedre tjent med en økning i faste legestillinger, slik stortingsmeldingen har gitt grunn til å forvente.”

Discussion

2 comments for “Eldreoverlege Tromsø kommune: -Bør Helsedirektoratet flyttes fra Oslo?”

  1. [...] av turnussaken bringer ny aktualitet til eldreoverlege Therese Folgerø sitt forslag om at Helsedirektoratet flyttes fra Oslo. Les med om direktoratets siste utspill i turnussaken på i Dagens Medisin [...]

    Posted by Lite lydhørt direktorat opprettholder planer om å avvikle legeturnus | Legeutdanning.no | June 4, 2011, 13:13
  2. [...] Bør Helsedirektoratet flyttes? Forslaget om å avvikle legers turnusordning tar sikte på å løse mange problemer på en gang, men kan komme til å svekke kommunehelsetjenesten. Dette skriver eldreoverlege i Tromsø Therese Folgerø i kronikken «B-løsning for legeøkning» i Kommunal Rapport 5/5-2011. Folgerø råder sentrale myndigheter til å merke seg den massive kritikken mot forslaget om nybegynnerstillinger. Det kan samtidig være nyttig for kommunene å merke seg at myndighetene velger den billigste løsningen for å øke antall leger i kommunene. Få fagfolk vil mene at dette vil føre til en styrking av kommunehelsetjenesten. Folgerø har tidligere tatt opp spørsmålet om Helsedirektoratet bør flyttes fra Oslo. [...]

    Posted by Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag | Legeutdanning.no | June 5, 2011, 07:55

Post a comment