// you’re reading...

Featured

Troms Fylkesting for trekningsbasert turnustjeneste

Troms Fylkesting kjemper for dagens ordning med trekningsbasert turnustjeneste.

“Turnustjenesten for leger har i flere generasjoner vært en hjørnestein i den praktiske opplæringen av leger i Norge. Nå foreslår myndighetene å endre dagens ordning. Troms Fylkesting frykter dette vil gi færre og dårligere leger i Distrikts-Norge.” Les mer

Discussion

No comments for “Troms Fylkesting for trekningsbasert turnustjeneste”

Post a comment