// you’re reading...

Featured

Turnus-saken i nyhetsbildet

Sterkt engasjement blant studentene: Stud.med. Håkon Kvåle Bakke har gått gjennom alle høringsuttalelsene, og oppfordrer Helsedirektoratet til å lytte til gode forslag om å forbedre dagens turnusordning.

(Oppdatert 24/8-2010 kl 15:40). Et flertall av høringsinstansene ønsker å videreføre og forbedre dagens trekningsbaserte fordeling av turnusleger. Likevel anbefaler Helsedirektoratet i sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet å innføre et søknadsbasert system. Saken har skapt engasjement og debatt i avisene de siste dagene.  Turnussaken var også hovedoppslag på en serie nyhetssendinger fra NRK-Tromsnytt og NRK-Dagsnytt. Her er ett av innslagene, fra Tromsnytt 18/8:

Helsedirektoratet møter kraftig motbør mot forslaget om å avvikle den gamle turnusordninga. 70 % av høringsinstansene er mot å fjerne loddtrekninga, slik at turnuskandidatene sjøl bestemmer hvor de vil søke seg til. Kommunelege i Båtsfjord Beate Søholdt Lupton forklarer sin motstand til forslaget. Hør hele saken på nettradio.

Studentene ønsker loddtrekning
Stud.med. Håkon Kvåle Bakke uttaler 19/8 til NRK at at et stort flertall av legestudentene i Tromsø vil beholde dagens ordning:

En undersøkelse gjennomført av i vår av Nmf-Tromsø viser at 77% av studentene fortsatt ønsker loddtrekning… Den nye ordninga er en ordning som er forsøkt både i blant annet polit- prest- og tannlegeyrket, og alle disse yrkene har store problemer med rekruttering til distrikt. Det er også en modell som har vært forsøkt i Sverige, og de har store problemer med å få leger ut i distriktene.

Slik omtales saken i avisene
Fortsatt ulyst mot turnusforslaget. Dagens medisin, 18/8-2010.
Sterk motstand mot å fjerne legeturnus. Nordlys/NTB, 18/8-2010.
Frykter legemangel i distriktene. Helgeland arbeiderblad, 19/8-2010.
Distriktene frykter ny legeturnus. Kommunal Rapport, 19/8-2010.
Bøyer ikke av for legene. NRK/NTB 20/-8-2010.
Vil avvikle legeturnusen. Nationen, 20/8-2010.
Byråkratisk oppkok av Helsedirektoratet. Hallingdølen, 21/8-2010.
Lytter ikke til gode råd. Lederartikkel, Bladet Vesterålen, 24/8-20110.
Legeforeningen ut mot turnusforslag. Dagens Medisin, 24/8-2010.

Engasjerende debatt
Innspilene har inspirert til en åpen og spennende debatt på flere nettbaserte arenaer. Oppslaget i Dagens Medisin i skrivende stund er avisas mest kommenterte:

Følg debatten på Dagens Medisin

Les og delta i debatten i Dagens medisin.

Discussion

No comments for “Turnus-saken i nyhetsbildet”

Post a comment