// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!

Direktoratets turnusforslag er uferdig og det faglige innholdet er for tynt. Dette sier Lars Nesje, leder i Troms legeforening.

Legene reagerer kraftig på at Helsedirektoratet står fast på sitt forslag om å fjerne turnusordningen for nyutdannede leger. I går sendte direktoratet sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet, til tross for massiv motstand fra kommunene.

Mange frykter for legedekningen i distriktene dersom nyutdannede leger får søke seg der de vil. Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, er skuffet over at de ikke har blitt hørt: 

- Dette er skuffende at man ikke har tatt hensyn til mye av den kritikken som er fremkommet, og de problemstillinger som er reist.
 
Hva frykter du at nå vil skje?
- Min bekymring er at man setter ut i livet et system som ikke er grundig gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Jeg syns at det forslaget som kom opp var uferdig. Det ber behov for å gi det mye mer faglig innhold.
Nrk Dagsnytt. 21/8-2010, kl 12:00. 


Nesje har også tidligere uttalt seg kritisk om direktoratet håndtering av turnus-saken (faksimile fra Norlys, 7/6-2010, side 8):

Discussion

No comments for “Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!”

Post a comment