// you’re reading...

Featured

Bakgrunn: direktoratets anbefalinger i utakt med internasjonale erfaringer

Direktoratet tar feil, i følge Helen Brandstorp, lege og stipendiat ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Tross massiv motstand i høringsrunden, foreslår Helsedirektoratet å avvikle dagens fordeling av turnusleger basert på sentral loddtrekning. Direktoratet anbefaler økonomiske og andre incentivordninger for å sikre rekruttering av leger til distrikt. Forslagene er i utakt med internasjonale erfaringer fra feltet.

Direktoratet tar feil
Lege og stipendiat Helen Brandstorp ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin er blant dem som har engasjert seg i debatten, blant annet gjennom flere innlegg på allmennlegenes diskusjonsforum EYR. I følge Brandstorp viser all forskning at det er desentralisert utdanning som virkelig fungerer for å få leger ut av de store byene. Økonomiske incentiver og andre lokke-ordninger har begrenset eller ingen effekt:

- Verdensvid forskning viser at det er desentralisert grunnutdanning, desentralisert turnus og desentralisert spesialistutdanning som sikrer rekruttering av leger til allmennlegetjeneste og sykehuspraksis i distrikt.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin anbefaler loddtrekning
Brandstorp viser til at NSDM, UiT og UNN i sin felles høringsuttalelse anbefaler «at det utvikles et nytt loddtrekkingssystem som ivaretar god legefordeling og regional samordning av den kliniske basisutdanningen».

Fordelene med loddtrekning
- Med sentraliseringskrefter og byenes tiltrekning ser vi at det i siste del av utdanningen, før autorisasjon, er loddtrekning det som får de unge ut. Turnustjenesten er i praksis en form for desentralisert lærligetid, som vi vet fungerer godt for en ønsket legefordeling. Legene blir igjen der ute når tiden er over, sier Brandstorp, og viser til en artikkel publisert tidligere i år i WHO Bulletin.

Internasjonale erfaringer
Nasjonalt senter for distriktsmedisin jobber med temaet og har samlet relevante artikler bl.a. om rekruttering av leger til distrikt. Les mer.

Discussion

No comments for “Bakgrunn: direktoratets anbefalinger i utakt med internasjonale erfaringer”

Post a comment