// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet

President Torunn Janbu i Legeforeningen er kritisk til helsedirektoratets planer om å avskaffe legenes turnusordning.

Legeforeningen mener helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.

Staten tar ikke ansvar
I forslaget fra direktoratet får ikke nyutdannede leger automatisk rett til en turnustjeneste, men må nå søke på det som kalles ”nybegynnerstillinger” for å få autorisasjon som lege. Legeforeningen aksepterer ikke at medisinstudenter mister retten til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon:
- Det betyr at staten ikke lengre tar ansvar for at de som studerer medisin kan fullføre sin utdanning, sier legeforeningens president Torunn Janbu til Aftenbladet/NTB den 24/8-2010.

Uferdig og lite gjennomarbeidet
Janbu mener direktoratet sender fra seg en innstilling som både er uklar og mangler faglig begrunnelse, og fortsetter:

- Dette forslaget virker veldig uferdig og lite gjennomarbeidet på meg.

Pressemelding fra Dnlf, 24/8-2010.

Discussion

No comments for “Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet”

Post a comment