// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag

På Nordlandssykehuset Vesterålen ønsker legene å beholde dagens trekningsbaserte system. (Illustrasjonfoto – faksimile fra Bladet Vesterålen, 20/8-2010)

Mens tyngdepunktet i kritikken mot Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten i høringsrunden kom fra kommuner og primærhelsetjenesten, går nå sykehuslege og tillitsvalgt i Legeforeningen Per Kristian Skorpen hardt ut mot direktoratets forslag.

Utilstrekkelig utredede forslag
Overlege Per Kristian Skorpen mener konsekvensene av Helsedirektoratets forslag om å avskaffe legenes turnusordning ikke er tilstrekkelig utredet, verken når det gjelder det søknadsbaserte opptaket, det kvalitative innholdet eller hensynet til distriktene. Skorpen er tillitsvalgt for Legeforeningen ved Stokmarkens sykehus, og får støtte av sin kollega Leiv Tormod Hansen ifølge et oppslag i Bladet Vesterålen den 20/8-2010.

– Hvis tjenesten skal bli søknadsstyrt, kan det bli vanskelig for perifere strøk å få nok leger, ved at legene søker til sentrale områder, frykter Hansen.

Tungadministrert og upraktisk
Skorpen frykter dessuten at omleggingen lager et system som blir krevende å administrere:  – Hvordan skal et sykehus som vårt, som får kandidater to ganger i året, klare å gå gjennom alle søkerne? Det er en stor og upraktisk jobb, uttaler Skorpen til Bladet Vesterålen.

Kritikk fra lederplass i avisa
Bladet Vesterålen har fulgt debatten tett siden Helsedirektoratets rapport «Nybyrjarstilling for legar – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar» ble sendt på bred offentlig høring i mars 2010, og har vært tydelig på at redaksjonen ikke er imponert over direktoratets forslag:

Turnuslege-bomskudd fra Helsedirektoratet. Leder, Bladet Vesterålen, 20/3-2010.
Gode argumenter mot et dårlig forslag. Leder, Bladet Vesterålen, 8/6-2010.
Vil gå ut over periferien. Bladet Vesterålen, 20/8-2010 (pdf).
Lytter ikke til gode råd. Leder, Bladet Vesterålen, 24/8-2010.

Discussion

No comments for “Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag”

Post a comment