// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Turnusleger til distriktene

Gudbrandsdølen

- Helsedirektoratet vil endre på ordningen med turnustjeneste for leger. Endringsforslaget har skapt bekymring i flere miljøer, som frykter at endringene vil være å spille hasard med rekrutteringen av leger til distriktene. Dette skriver Hallvard Grotli i en lederartikkel i Gudbrandsdølen Dagningen, den 25/8-2010:

- Myndighetene har knapt noen verktøy som gjør det mulig å styre arbeidskraft det er mangel på til de deler av landet som sliter. Dersom de erstatter turnustjenesten for leger med nybegynnerstillinger basert på en søknadsordning i stedet for loddtrekningsprinsippet, mister de et av sine siste styringsverktøy for geografisk fordeling av leger. Vi vil se at søkerne hoper seg opp i og rundt sykehusene, mens distriktskommunene må slite mer enn hva de allerede gjør for å trekke til seg leger.

Les hele artikkelen: Gudbrandsdølen Dagningen, 25/10-2010 (pdf).

Discussion

No comments for “Turnusleger til distriktene”

Post a comment