// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)

Gisle Roksund, leder i Norsk forening for Allmennmedisin, tar tydelig stilling i turnusdebatten, og mener at ordningen med loddtrekning bør videreføres.

Ass helsedirektør Bjørn Guldvog og leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund, møttes i dag til debatt om den nye turnusordningen på “Her og nå” på NRK P1.

Massiv motstand
Utgangspunktet var at Helsedirektoratet ikke har tatt inn over seg den massive motstanden som fremkom i høringssvarene mot Direktoratets forslag til “Nybegynnerstillinger.”

Trekning gir leger av høy kvalitet til hele landet
Roksund understreket at turnustjenesten på mange måter er legens svennetid, der det sikres jevn strøm av leger av høy kvalitet, til hele landet.

- Gammeldags ordning
Guldvog mente på sin side at hensikten med “Nybegynnerstillingene” er å sikre bedre kvalitet på legene, samtidig som ordningen må harmoniseres med det øvrige Europa. Videre fremførte Helsedirektøren at turnustrekning er gammeldags, og av den av den grunn er moden for forandring. Roksund understreket at det helsedirektøren beskrev som “gammeldags”, faktisk er en velfungerende ordning, og at Helsedirektoratet var på “tynn is” og henfalt til “ønsketenkning” om hvordan distriktene skulle rekruttere leger.

Du kan lytte til radio-debatten i NRK Her&Nå, 31/8-2010, kl 15:40:
Klikk her:   NRK Nyheter – Allmennlegeforeningens leder vs. Helsedirektoratet ass. dir.

Discussion

No comments for “- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)”

Post a comment