// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Nasjonal evaluering av turnustjenesten

Evalueringen er viktig for å gjøre tjenesten bedre. Dette sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

nettsidene til Legeforeningen refererers den femte landsomfattende evalueringen av turnustjenesten:

Hovedinntrykket er at turnustjenesten vurderes som god, og periodene i sykehus og i kommunehelsetjenesten vurderes positivt. – Men til tross for dette er det variasjoner i hvordan legene opplever tjenesten ved de enkelte sykehus, sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening (Ylf). – Både kvaliteten på veiledningen og innholdet i turnustjenesten oppfattes ulikt. Denne evalueringen er derfor viktig for å gjøre tjenesten bedre.

Nasjonal evaluering av turnus 2010 (pdf).

Discussion

No comments for “Nasjonal evaluering av turnustjenesten”

Post a comment