// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

- Dagens turnustjeneste har livets rett

Turnustjenesten er god, og denne evalueringen bær være av interesse for sentrale myndigheter, uttaler foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu.

Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu til Dagens medisin 24/9-2010.

De beste sykehusene velges til sist
- Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis Helsedirektoratets forslag om å innføre et søknadsbasert system for turnusfordeling i Norge, sier Midtbu. Han viser til at flere av sykehusene som i den nasjonale evalueringen kommer best ut, blir valgt helt til slutt i det trekningsbaserte opptaket.

Har tidligere advart mot et søknadsbasert system
I et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening 14/5-2010 argumenterer Midtbu for et fortsatt loddtrekningsbasert system for fordeling av turnusleger, og advarer også her mot de rekrutteringsproblemer som vil oppstå i distrikt dersom direktoratets forslag om på innføre søknad går gjennom.

- Resultatene bør være av interesse for sentrale myndigheter som nå behandler direktoratets forslag om å endre dagens turnustjeneste, sier Midtbu til Dagens Medisin.

Discussion

No comments for “- Dagens turnustjeneste har livets rett”

Post a comment