// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Rettferdighet er fremdeles viktig

Psykolog Elisabeth Østrem og lege Birgitte Sterud peker på faglige argumenter for å videreføre dagens ordning med loddtrekning som prinsipp for fordelig av turnusleger.

- Direktoratet vil bort fra dagens ordning der loddtrekning bestemmer i hvilken rekkefølge man får velge turnusplass. Det finnes imidlertid tungtveiende faglige argumenter for å beholde loddtrekning som metode. Dette skriver psykolog Elisabeth Østrem i Akademisk Forskningsfond og anestesilege Birgitte Sterud i Østfold.

Dagens Medisin, 29/10-2010.

Discussion

No comments for “Rettferdighet er fremdeles viktig”

Post a comment