// you’re reading...

Featured

Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag

Visepresident i den europeiske overlegeforening Thomas Zilling engasjerer seg i turnusdebatten sammen med tidligere avdelingssjef og fagdirektør i Dnlf, Hans Asbjørn Holm.

Kan vi la Bolognaprocessen avskaffa turnusordningen? Spørsmålet stilles av Thomas Zilling, som er visepresident i AEMH, den europeiske overlegeforening. Zilling har sitt daglige virke som overlege ved kirurgisk klinikk ved Varberg sykehus. Han er også leder for den svenske legeforeningens utdannings- og forskningskomité. Sammen med tidligere avdelingssjef og fagdirektør i Dnlf, Hans Asbjørn Holm, skriver han en artikkel i siste utgave av bladet «Overlegen».

Bekymret
Bolognaprosessen skal harmonisere høyere akademisk utdanning i Europa, og den medisinske grunnutdanningen er dermed under lupen. Artikkelforfatterne er bekymret for om grunnutdanningsreformen ikke kommer til å ta tilstrekkelig hensyn til at den norske turnustjenesten er viktig både faglig og for legefordelingen i landet.

Ønsker å bevare turnus
Zilling og Hom vurderer at turniusordningen er velfungerende og vbør bevares- Många av de som söker legitimation har idag sin grunnutbildning i annat land än Norge. För dessa är turnus en bra introduksjon till norsk sjukvård och är också en garanti för samhället att kunskaper om nationella behandlingsprinciper förmedlas inför legitimation.

Solidarisk legefordeling
Artikkelforfatterne konkluderer slik:

-Norges demografi skapar problem avseende läkarförsörjningen främst i vår glesbygd men Turnus bidrar till en solidarisk läkarförsörjning över landet.
 
.
Les hele artikkelen: Overlegen oktober 2010, side 10-11 (pdf).  

Discussion

No comments for “Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag”

Post a comment