// you’re reading...

Featured

Ny og dramatisk runde i turnusdebatten

 

Helsedirektoratet vil åpne for at legestudenter skal kunne vente i inntil 18 måneder på turnusplass. – Uakseptabelt, sier YLF-leder Hege Gjessing til Dagens Medisin.

- Det er klart det er et problem at noen plasser blir stående ubenyttet når det er et stort behov for leger, og når det er et stort behov for disse turnusplassene. Slik svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Bent Høie (H) i Stortingets spørretime 9. februar 2011 (sak 2, spørsmål nr. 12). Helseministeren sa at hun vil komme tilbake til Stortintet med forslag til strakstiltak, og langsiktige løsninger.

Heltisk møteaktivitet
På denne bakgrunn foregår disse dager en hektisk møteaktivitet mellom Legeforeningen og sentrale helsemyndigheter. Helse- og omsorgsdepartementet er under et betydelig press for å vise handelkraft og å komme opp med gode løsninger.

Ikke så godt forslag
Under et møte den 15. februar lanserte Helsedirektpratet et forslag om å innføre opp til 18 måneders ventetid til turnus som et strakstiltak. Ylf-leder Hege Gjessing uttaler til Dagens Medisin at dette er et uakseptablet forslag.

Voldsomt engasjement
Oppslaget « Vil tillate halvannet års turnuskø» på Dagens Medisin avstedkom mer enn 50 kommentarer det første halve døgnet etter at det ble publisert. Les oppslaget her.

Discussion

No comments for “Ny og dramatisk runde i turnusdebatten”

Post a comment