// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak

Det er manglende politisk vilje til å videreføre dagens turnusordning for leger sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

- Hvis Legeforeningen skulle ha ventet til det var konsensus blant medlemmene i turnussaken, ville det ha gått fem år til. Da ville en endring ha tvunget seg frem uansett, hevder Hege Gjessing, leder i for Yngre Legers Forening og medlem av Legeforeningens sentralstyre. Gjessing fremholder at dagens turnusordning ville kunnet bli videreført dersom det hadde vært politisk vilje til dette i Norge. - Men de norske politikerne vil ikke det, fremholder Gessing.

Distriktene vil rammes
- Fjerning av loddtrekningen vil svekke legerekrutteringen til distriktene i betydelig grad. Vi har en etisk forpliktelse til å si ifra fordi dette vil ramme pasientene. Dette sier anestesilege Birgitte Sterud, som reagerer mot vedtaket i Legeforeningens sentralstyre.

Dagens Medisin, 24/2-2011.

Discussion

No comments for “Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak”

Post a comment