// you’re reading...

Featured

Turnus: Kapasitet og kvalitet

7 konkrete utforedringer til helseministeren for å berge legers turnustjeneste. Jo-Endre Midtbu, hovedtillitsvalgt for YLF ved Universitetssykehuset i Nord-Nordge

- Trekningsbasert opptak sikrer god legeutdanning til hele landet. Helse- og omsorgsministeren må ta resolutte grep for å nå målene.

Dette skriver Jo-Endre Midtbu i en kronikk i Dagens Medisin. Midtbu er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Midtbu foreslår syv grep helseministeren nå bør vurdere for å møte utfordringene ved dagens turnustjeneste.

Dagens Medisin, 25/2-2011.

Discussion

No comments for “Turnus: Kapasitet og kvalitet”

Post a comment