// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Mads Gilbert støtter turnusaksjonen

TURNUS-TREKNING MEST RETTFERDIG:. Fra venstre: Rebecca Hetland, Mads Gilbert, Axel Lupton, Ida Olsen Hokland, Mari Kaspersen og Marit Engstad (Faksimile fra iTromsø, 19/3-2011).

Medisinstudenter som vil bevare dagens turnustjeneste, har dannet Turnusaksjonen i Tromsø, Bergen og Oslo. Nå har de fått med Tromsø-legen Mads Gilbert på laget. Dette melder Dagens Medisin 18/3-2011.

Kampen for rettferdig helse fortsetter
Foran landsmøtet til Norsk medisinstudentforening i Tromsø er det samlet inn mellom 500 og 600 underskrifter blant medisinstudenter landet over. Ved åpningen av landsmøtet holdt Gilbert et foredrag med tittelen «Tenke globalt – handle lokalt: Kampen for rettferdig helse for alle fortsetter».

Helsebyråkratenes feilslåtte reformer
Gilbert hevdet i sitt foredrag at planene om å nedlegge turnustjenesten for leger føyer seg inn i en rekke av feilslåtte helsereformer, og nevnte sykehusreformen, samhandlingsreformen og innføring av ett nasjonalt nødnummer som andre eksempler på sentralstyrte reformer planlagt av helsebyråkrater, og med dårlig forankring i fagmiljøene.

.

Demokratisk underskudd, manglende prøveordninger og redusert pasientsikkerhet
Fellsenevner for disse feilslåtte helsereformene er videre, i følge Gilbert: til dels svært korte forberedelser, demokratisk underskudd, ingen prøveordninger (prøvefylker, prøveregioner) og manglende konsekvens- og sårbarhets. Å innføre en søknadsbasert fordeling av turnusleger vil svekke legers breddekompetanse og utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Skandinaviske erfaringer: turnus-trekning rekrutterer mer effektivt enn markedsføring
Breddemedisin er nødvendig for distriktsrekruttering – Norge trenger sterk distriktsmedisin, påpekte Gilbert, og viste til at markedsmekanismene ikke virker tilfredsstillende i helsevesenet. I Sverige rapporteres 51,6 % knapphet på fastleger i distrikt som et stort problem. I Norge er det tilsvarende tallet 9,4 %, minnet Gilbert om, og viste til en forskningsrapport om allmennpraksis i 11 ulike land, gjennomført av Commonwealth Fund i New York i 2009.

Discussion

No comments for “Mads Gilbert støtter turnusaksjonen”

Post a comment