// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Studvest på lederplass: -Nmf velger minste motstands vei.

“- Norsk Medisinstudentforening (NMF) går minste motstands veg, og legg seg på rygg for eit forslag dei ikkje eigentleg vil ha.” skriver studentavisa ved Universitetet i Bergen på lederplass den 23/3-2011.

“Feig avgjersle
Argumenta NMF, som er medisinstudentane sin øvste interesseorganisasjon, brukar for denne avgjersla er at den søknadsbaserte turnusen «mest sannsynleg er noko myndigheitene allereie har bestemt seg for å innføra». Dei seier til Studvest at dei gjerne skulle sett at loddtrekkinga heldt fram, men dei har likevel altså gitt opp kampen før han har starta. Frå noko som skal vera ein interesseorganisasjon er dette ei feig avgjersle.

Minste motstands vei
Både Turnusaksjonen og NMF er einige om at den gamle ordninga hadde fleire feil og manglar, og om at endringar trengst. Dei er samstundes også einige om at loddtrekking er det beste. Turnusaksjonen har så peikt på fleire forslag til turnusordningar som kombinerer desse to momenta. Likevel går altså NMF minste motstands veg, og legg seg på rygg for eit forslag dei ikkje eigentleg vil ha.”

Studvest. Lederartikkel 23/3-2011.

Discussion

No comments for “Studvest på lederplass: -Nmf velger minste motstands vei.”

Post a comment