// you’re reading...

Featured

SV og Sp skeptiske til turnus-reform: urolige for legedekningen

– Jeg tror endring til utdanningsstillinger vil kunne kombineres med fortsatt å ha en loddtrekningsordning. Kjersti Toppe, helsepolitisk talsmann for Senterpartiet.

– Folk skal være trygge på at det er leger tilgjengelig, det er det aller viktigste. Dette sier helsepolitisk talsmann for SV Geir-Ketil Hansen.

Regjeringen er ikke enig om loddtrekning for leger. Sp og SV er skeptisk til deler av helseministerens forslag – særlig forslaget om å innføre en søknadsbasert fordeling til turnuslegestillingene. Dette skriver Aftenposten 2. mars 2011.

Politisk ansvar
-Legefordeling er et særdeles viktig politisk ansvar. Dette sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsmann for Senterpartiet. Toppe er ikke overbevist om at det er klokt å gå vekk fra loddtrekning. Senterpartiet vil ha en grundig gjennomgang og se på alternativer som forbedrer dagens ordning, men som beholder prinsippet med loddtrekning.

Folk skal være trygge
Også helsepolitisk talsmann for SV, Geir-Ketil Hansen, peker på at prinsippene bak en ordning med loddtrekning av turnusplasser har bidratt til legedekning i distriktene og til å sikre befolkningen legetjenester. – Folk skal være trygge på at det er leger tilgjengelig, det er det aller viktigste, sier han til Aftenposten.

Les hele saken: Aftenposten, 2/3-2011.

Discussion

No comments for “SV og Sp skeptiske til turnus-reform: urolige for legedekningen”

Post a comment