// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Legestudenter kjemper for å bevare trekningsbasert turnus

ENGASJERT MEDISINSTUDENT. Agnete Lossius Olsen, student ved Universitetet i Bergen, mener det er viktig å beholde dagens ordning, som gir en sikker, rettferdig, lik og pedagogisk god veiledet tjeneste.

Medisinstudenter fra Tromsø, Oslo og Bergen har startet opp aksjonsgruppa Turnusaksjonen som kjemper for å bevare dagens trekningsbaserte turnusordning. De har fått drahjelp av Mads Gilbert og samlet inn mer enn 600 underskrifter, men ble nedstemt på landsmøte i Norske medisinstudentforening (Nmf) i Tromsø den 19. mars 2011.
 - Kampen fortsetter, sier leder i Turnusaksjonen Axel Lupton til Nyhetsavdelingen ved Universitetet i Tromsø 23/3-2011.

Utfordrer de politiske partiene
Agnete Lossius Olsen er en del av Turnusaksjonen i Bergen forteller til StudVest 23/3-2011 at de vil henvende seg skriftlig til politiske partier og sentrale helsemyndigheter. Olsen og Turnusaksjonen oppfordrer medisinstudentene til å sette seg grundigere inn i konsekvensene av å avvikle dagens trekningsbaserte fordeling av turnusplasser.

Uklare svar
Hvordan en søknadsbasert ordning skal avhjelpe kapasitetsproblemet, kan verken leder i Nmf eller presidenten i Legeforening svare på:
- Jeg håper virkelig at dette avhjelper problemet, men hvordan – det må du snakke med helsedirektoratet om, for jeg kan ikke svare på hvorfor de har tenkt at dette vil hjelpe, sier leder i Nmf Kersti E. Styren.
- Det å søke på en stilling er en annen situasjon enn loddtrekning, men man kan ikke si at det er noe automatikk i at dette vil redusere antallet som er interessert i å jobbe, uttaler president i Den norske legeforening, Torunn Janbu.

Turnusveileder Helge Sårheim i Sogn og Fjordane har vanskelig for å tro at departementet har tenkt nøye nok gjennom konsekvensene av å avvikle ordningen med trekningsbasert fordeling til turnuslegestillingene (foto: Firdaposten).

Lik rett til en nødvendig del av utdannelsen
Helge Sårheim, gruppeveileder for turnuslegene i Sogn og Fjordane, savner en konsekvensanalyse av hvilke effekter onmleggingen av turnus vil føre til. Olsen frykter at en søknadsbasert turnus kan gjøre det spesielt vanskelig for kvinner i fertil alder og studenter med utenlandsk opprinnelse å få turnusplass:
– Turnusperioden er en del av vår utdannelse og noe vi må gjennom for å kunne spesialisere oss. Det skal og må være lik rett for alle, ikke bare for de som kan formulere seg godt i et motivasjonsbrev eller som har hatt mange studentverv og ekstrajobber ved siden av studiet.

Discussion

No comments for “Legestudenter kjemper for å bevare trekningsbasert turnus”

Post a comment