// you’re reading...

Featured

Turnustjenesten er syk og trenger behandling

- Det er forhastet å forkaste en turnusordning som sikrer kvalitet og god fordeling av leger. Vi foreslår strengere språkkrav, kurs om kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og forhold som særpreger norsk medisin, innføring av depositum, karantene for kandidater som ikke møter opp, og styrking av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.  Dette skriver medisinstudentene Gry Merete Omland og Simone Frizell i Tidsskrift for den Norske legeforening 6/5-2011.

Advarer mot å forkaste turnusordningen
Kapasiteten i dagens turnusordning for leger er sprengt. Både Helsedirektoratet og Legeforeningen ønsker å avvikle dagens ordning og å innføre en søknadsbasert basistjeneste. Forfatterne mener at dette er en dårlig idé – av flere grunner. Muligheten til å kvalitetssikre nyutdannede leger forsvinner hvis man innfører legeautorisasjon rett etter medisinsk embetseksamen.

Erfaringer fra våre naboland
- Norge må ikke velge en søknadsbasert ordning som Danmark avskaffet og ikke vil gjeninnføre, og som fungerer dårlig i Sverige, skriver to medisinstudentene.

Les hele artikkelen: TDnlf 6/5-2011.

Discussion

No comments for “Turnustjenesten er syk og trenger behandling”

Post a comment