// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG

I en helsides annonse i VG 20.05.2011 henvender over to hundre leger og studenter seg til Helseministeren med en appell om å bevare den loddtrekningsbaserte turnustjenesten for leger. Gruppen bak annonsen ble, etter at annonsen stod på trykk, kontaktet av en rekke leger og studenter som også ønsket å være med på henevndelsen. Over 300 personer undertegner det formelle skrivet til ministeren av 24. mai. Last ned brevet (pdf).

VG 20. mai

Annonsen i VG 20. mai 2011 er underskrevet og betalt av følgende personer:

Jon Aga, fastlege, Rygge.
Fred Andersen, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Steigen.
Ole Fredrik Andorsen, legestudent, Tromsø.
Svein Gisle Apeland, spesialist i allmennmedisin, Haugesund.
Erik Arild, spesialist i allmennmedisin, Søgne.
Anders Backer-Grøndahl, ass.lege anestesiavd. UNN, Tromsø
Hanne Bain, legestudent, Tromsø.
Håkon Kvåle Bakke, legestudent, Bodø.
Eli Berg, forsker og  førsteamanuensis, Oslo.
Reidar Berntsen, avd. overlege, Helgelandssykehuset Mosjøen.
Arnold Berstad, spesialist i fordøyelsessykdommer og professor emeritus, Bergen.
Vigdis Borstad, spesialist i allmennmedisin, Aurskog.
Brigt Bovim, fastlege, Bergen.
Helen Brandstorp, forsker og turnusveileder, Finnmark.
Svein Zander Bratland, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Bergen.
Bjarne Bråtveit, spesialist i samfunnsmedisin, Suldal.
Guttorm Brattebø, anestesilege, seksjonsoverlege og tidligere leder av Legeforeningens turnusråd, Bergen.
Thor Bredvold, spesialist i allmennmedisin, Sandnessjøen.
Dag Bruusgaard, professor, Oslo.
Anton Rodahl, spesialist i allmennmedisin, Kristiansand.
Kjell Conradi, fastlege, Nord-Aurdal.
Eli Crozier, spesialist i allmennmedisin, Frøya.
Steven Crozier, kommuneoverlege og amanuensis NTNU, Frøya.
Marta Ebbing, lege, Bergen.
Arild Egge, leder av Spesialitetskomite for nevrokirurgi, Oslo.
Silje-Iren Eidissen, legestudent, Tromsø.
Joe Siri Ekgren, allmennlege, Oslo.
Geir Ivar Elgjo, overlege anestesi, Tromsø.
Christina Eliassen, lege i spesialisering onkologi, Ski.
Egil Eliassen, fastlege, Bodø.
Knut Eirik Eliassen, allmennlege, Ski.
Kristina Elisabet Larsby, kardiolog, Tromsø.
Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, Bodø.
Eirik T. Engstad, legestudent, Tromsø.
Torgeir Engstad, førsteamanuensis og overlege i geriatri, Tromsø
Tora Torgersen Engstad, turnuslege, Stokmarknes.
Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, Tromsø.
Bjørn Odvar Eriksen, spesialist i nyresykdommer, Tromsø.
Asbjørn Ernø, spesialist i allmennmedisin og barnesykdommer, Rygge.
Ingebjørg Fagerli, avdelingsoverlege og leder av Spesialitetskomiteen i barnesykdommer, Bodø.
Lars C. Feyling, fastlege, Stokke.
Ørn Terje Foss, spesialist i arbeidsmedisin, Oslo.
Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege, Mo i Rana.
Martin Fossli, legestudent, Tromsø.
Øystein Furnes, spesialist i allmennmedisin, Alta.
Øyvind Gaupen, spesialist i allmennmedisin, Sandnessjøen.
Bente Calmeyer Gauslaa, fastlege og universitetslektor, Brandbu.
Christine van Gend, allmennlege, Sauda.
Linn Getz, lege og førsteamanuensis, Trondheim.
Mads Gilbert, professor i anestesiologi og klinikkoverlege, Tromsø.
Bjørn Gjelsvik, fastlege og forsker, Oslo.
Marte Petrikke Grenersen, turnuslege, Fredrikstad.
Geir Olav Grøndahl, spesialist i allmennmedisin, Gausdal.
Inger-Lise Haakstad,overlege ØNH, Sandnessjøen.
Dagfinn Haarr, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Kristiansand.
Ole Rikard Haavet, fastlege dr. med., spesialist i allmenn- og samfunnsmed., Lillestrøm.
Kai Brynjar Hagen, sunnhetsoverlege, Salten.
Peder A. Halvorsen, spesialist i allmennmedisin, Alta.
Anne Helen Hansen, PhD-stipendiat, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Tromsø.
Lars Hadsel Hansen, turnuslege, [Sted].
Leiv Tormod Hansen, spesialist indremedisin, Stokmarknes.
Emma Haraldsen, legestudent, Tromsø.
Stine Haram, legestudent, Tromsø.
Anne Mikaela Hauffen, legestudent, Trondheim.
Øystein Hauso, kommunelege I, Trofors.
Arnulf Heimdal, allmennlege, Oslo.
Ina Hartløff Helland, lege ved kommunal legevakt, Oslo.
Kristin Helset, medlem i Spesialitetskomiteen i bryst og endokrin kirurgi, Trondheim.
Stine Henriksen-Schmid, turnuslege, Nesseby.
Anne Hensrud, allmennlege, Bardu.
Paal Hestvold, fastlege, Oslo.
Rebecca A. Hetland, legestudent, Tromsø.
Irene Hetlevik, professor i allmennmedisin, Trondheim.
Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Oslo.
Per Hofset, spesialist i allmennmedisin, Skedsmokorset.
Ida Olsen Hokland, legestudent, Tromsø.
Jostein Holmen, professor i samfunnsmedisin, Trondheim.
Oddgeir Lingaas Holmen, doktorgradsstudent i genetikk, Trondheim.
Ane Hjetland Holt, medisinstudent, Bergen.
Jan Arne Holtz, ALIS, Legevakten, Oslo.
Ragnar Hotvedt, overlege anestesi, Tromsø.
Majken Olsen Hustad, legestudent, Tromsø.
Mariann Isachsen, legestudent, Tromsø.
Arild Iversen, legestudent, Bergen.
Kai Jacobsen, fastlege, Hol.
Jonas Carsten Jeppesen, fastlege, Trysil.
Aslak Johansen, anestesilege, Tromsø.
Bjørn Egil Johansen, lege i spesialisering i anestesiologi, Tromsø.
Inger Johansen, fastlege, spesialist i allmennmedisin og PhD-stipendiat, Stavern.
Mari Kristin Johansen, fastlege, Bodø.
Sirin Johansen, fastlege, Tromsø.
Kine Jordbakke, kommunelege, Seljord.
Erlend Jørgensen, fastlege, Mosjøen.
Kjetil Karlsen, fastlege og fengselslege, Tromsø.
Marit Karlsen, fastlege, Kautokeino
Mari Kaspersen, legestudent, Tromsø.
Anna Luise Kirkengen, spesialist i allmennmedisin, professor og seniorforsker, Oslo.
Reidun Kismul, fastlege, Mosjøen.
Øyvind Kjelsvik, fastlege, Hønefoss.
Dag Bratlid, professor, Trondheim.
Tore Kollevold, overlege anestesi, Drammen.
Anne Korsæth, spesialist i allmennmedisin, Sola.
Kim Kosmo, student, Tromsø
Gro Hamre Kristianslund, fastlege, Manstad.
Ove Kristianslund, fastlege og legevaktssjef, Fredrikstad.
Anne Kvalheim, spesialist i allmennmedisin, Haugesund.
Morten Laudal, kommuneoverlege, Vestby.
John Leer, fastlege spesialist i allmennmedisin, Askøy.
Tone Leinan, lege, Alta
Bjørn Lichtwarck, fastlege, Mo i Rana.
Torgeir Gilje Lid, fastlege og PhD-stipendiat, Stavanger.
Anne Kveim Lie, førsteamanuensis, Oslo.
Sverre O Lie, Professor emeritus (pediatri), Helsedirektoratet.
Synnøve Natland Lillebø, legestudent, Bergen.
Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin, Oslo.
Karl-Fredrik Lindegaard, Profesor I, nevrokirurgi, Oslo.
Axel Lupton, legestudent, Tromsø.
Beate Søholt Lupton, kommuneoverlege, Båtsfjord.
Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin, Bergen.
Camilla Eilifsen Midtbu, allmennlege, Tromsø.
Jo-Endre Midtbu, lege i spesialisering, Tromsø.
Ruth Midtgarden, fastlege, Stavanger.
Lars Moland, fastlege, Aurland.
Svein Arne Monsen, lege anestesiavdeling, Tromsø.
Cecilie Mortensen, turnuslege, Lørenskog.
Martine Myhrene, legestudent, Tromsø.
Petter Myren, student, Tromsø
Christian Myrflott, legestudent, Tromsø.
Kathy Ainul Møen, fastlege, Bergen.
Jørg Nachtmann, spesialist i anestesiologi, Tromsø.
Ellen Melhus, spesialist i psykiatri, Kongsberg.
Lars A. Nesje, fastlege og kommuneoverlege, Salangen.
Nora Ness, legestudent, Tromsø.
Oxana Nikiforova, turnuslege, Tromsø.
Karin Nilsen, fastlege, Bodø.
Kjell Nysveen, kommuneoverlege, Kvænangen.
Richard W. Olaussen, seksjonsoverlege og nestleder i Spesialitetskomite for immunol. og transf.med., Oslo.
Gry Omland, legestudent, Bergen.
Svein Are Osbakk, seksjonsoverlege akuttmedisin og anestesilege, Tromsø.
Nam-Young Pak, kommuneoverlege, Måsøy.
Stinus Ancher Pedersen, lege ved kvinneklinikk og legevakt, Stavanger.
Britt Blaunfeldt Petersen, spesilaist i allmennmedisin, Hattfjelldal.
Florian Praël, kommunelege, Kvæfjord.
Kristin Prestegaard, spesialist i allmennmedisin, Skien.
Peter Prydz, spesialist og veileder i allmennmedisin, Hammerfest.
Nadine Durema Pullar, lege, Tromsø.
Guttorm Raknes, fastlege og spesialist klinisk farmakologi, Steigen.
Ali Raza, allmennlege, Drammen.
Sidsel Ree, spesialist i hudsykdommer, Bærum.
Simone Frizell Reiter, legestudent, Bergen.
Nils J.Ribe, kommunelege II, Kvænangen.
Anna Stavdal, fastlege, universitetslektor og visepresident i WONCA Europe, Oslo.
Martine Rostadmo, legestudent, Oslo.
Thomas Rolfsen, fastlege, Larvik
Sabine Ruths, spes. i allmennmedisin og førsteamanuensis, Bergen.
Ellen Rygh, seniorrådgiver, Tromsø.
Tone Røe, legestudent, Trondheim.
Lars A. Røed, spesialist i allmennmedisin, Mo i Rana.
Øyvind Rømo, spesialist i allmennmedisin, Mosjøen.
Guri Rørtveit, professor, Bergen.
Sverre Rørtveit, kommunelege 2, Bekkjarvik.
Paul Olav Røsbø, militærlege og allmennlege, Porsanger/ Alta.
John-Arne Røttingen, professor II, Oslo.
Arnfinn Seim, kommuneoverlege i Rissa og førsteamanuensis i allmennmedisin, Trondheim.
Halvard Wannag Sele, kommuneoverlege og fastlege, Sandane i Sogn og Fjordane.
Heidi Selnes, legestudent, Oslo.
Elise Klouman, førsteamanuensis Tromsø og fastlege, Værøy.
Espen Waage Skjeflo, legestudent, Tromsø.
Gaute Skjærseth, medisinstudent, Szczecin.
Per Kristian Skorpen, overlege, Stokmarknes.
Ragnhild Smalås, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Namsskogan.
Anne Solheim, fastlege, Vinstra.
Sigrid Solli, legestudent, Tromsø.
Markus Sonnenberg, legestudent, Tromsø.
Tone Sparr, overlege i barnesykdommer, Finnmark.
Inge Skauen, kommuneoverlege, Herøy kommune.
Margit Steinholt, gynekolog, Tromsø mineskadesenter.
Ingeborg Steinholt, legestudent, Tromsø.
Inger Marie Steinsholt, allmennlege, Kongsberg.
Thor Steinsvik, fastlege, Bodø.
Birgitte Sterud, anestesilege og leder av Spesialitetskomiteen i anestesiologi, Fredrikstad.
Jørund Straand, professor i allmennmedisin, Oslo.
Anne Stubdal, fastlege, Stryn.
Fredrik Sund, lege, Tromsø.
Gunhild Sundal., spesialist i allmennmedisin, Stord.
Harald Sundby, fastlege, Trondheim.
Harald G. Sunde, fastlege, Kirkenes.
Elisabeth Swensen, kommunelege, Seljord.
Sveinung Sørbye, overlege, Tromsø.
Dag Sørlie, prof dr med og overlege, Tromsø.
Karoline K. Søvig, legestudent, Bergen.
Janecke Thesen, fastlege, forsker og fagutvikler, Osterøy.
Ivar Thomsen, spesialist i allmennmedisin/fastlege, Stavanger.
Olav Thorsen, spes. i allmennmedisin og tidl. leder i Legeforeningens turnusråd, Stavanger.
Kyrre Hasås Toresen, legestudent, Bergen.
Jostein Tørstad, fastlege, Kirkenes.
Torbjørn Uhre, Spesialist i Allmennmedisin og Samfunnsmedisin, Sandnessjøen.
Petter Vanke, konst Overlege, Trondheim.
Anne Lucie Voltersvik, spesialist i allmennmedisin, Straume.
Velaug Vårvik, spesialist i allmennmedisin, Oslo.
Knut-Arne Wensaas, fastlege, Bergen.
Knut Wester, nevrokirurg og professor emeritus, Bergen.
Steinar Westin, professor i sosialmedisin og fastlege, Trondheim.
Pernille Willersrud, fastlege, Oslo.
Arne W. Wilskow, overlege, Mosjøen.
Arve Østlyngen, fastlege, Alta.
Kasper Kavli Øvsthus, legestudent, Tromsø.
Brita Øygard, kommuneoverlege, Sauda.
Lars Aabakken, professor dr.med. og forfatter av Turnuslegeboka, Oslo.
Sveinung Aaker, legestudent, Trondheim.
Svein H Ålien , spesialist i allmennmedisin, Tromsø.

Ytterligere 100 leger og studenter har undertegnet den formelle henvendelsen til Helseministeren.

Discussion

No comments for “Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG”

Post a comment