// author archive

redakt03

redakt03 has written 2 posts for Legeutdanning.no

Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet

Legeforeningen mener helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.
Staten tar ikke ansvar
I forslaget fra direktoratet får ikke nyutdannede leger automatisk rett til en turnustjeneste, men må nå søke på det som kalles ”nybegynnerstillinger” for å få autorisasjon som lege. Legeforeningen aksepterer ikke at medisinstudenter mister retten til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon:
- [...]

Dagens Næringsliv/NTB 24/08

- Uferdig turnusforslag. Gjengitt i flere nyhetskanaler, blant annet: Dagens Næringsliv/NTB 24/08-2010