// archives

Dag Bratlid

This tag is associated with 1 posts

-Turnustjenesten bør bli en del av medisinstudiet.

Det skriver professor og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, Dag Bratlid, i en kronikk på dagensmedisin.no. Videre skriver Bratlid at turnustjenesten er for verdifull til å endres før alle muligheter for å bevare den er vurdert. Det man har, er et kapasitetsproblem. Å erstatte de nåværende turnusstillingene med såkalte begynnerstillinger, endrer imidlertid ikke på dette [...]