// archives

Helse-Nord

This tag is associated with 3 posts

Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag

På Nordlandssykehuset Vesterålen ønsker legene å beholde dagens trekningsbaserte system. (Illustrasjonfoto – faksimile fra Bladet Vesterålen, 20/8-2010)

Mens tyngdepunktet i kritikken mot Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten i høringsrunden kom fra kommuner og primærhelsetjenesten, går nå sykehuslege og tillitsvalgt i Legeforeningen Per Kristian Skorpen hardt ut mot direktoratets forslag.
Utilstrekkelig utredede forslag
Overlege Per Kristian Skorpen mener [...]

Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!

Legene reagerer kraftig på at Helsedirektoratet står fast på sitt forslag om å fjerne turnusordningen for nyutdannede leger. I går sendte direktoratet sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet, til tross for massiv motstand fra kommunene.
Mange frykter for legedekningen i distriktene dersom nyutdannede leger får søke seg der de vil. Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, [...]

Helse Nords direktør kritisk til direktoratets turnusforslag

“Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten utgjør en betydelig trussel mot kvaliteten på helsetjenestene ved lokalsykehus og perifere kommuner.” Dette skriver adm. direktør i Helse Nord Lars H. Vorland i et kronikk i Nordlys den 28. juni 2010 sammen med fylkeslege i Finmark Karin Straume i Finmark. Straume har også  tidligere uttalt seg kritisk til [...]