// archives

http://legeutdanning.no/lu_mag/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/img/image.png

This tag is associated with 1 posts

Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet

Legeforeningen mener helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.
Staten tar ikke ansvar
I forslaget fra direktoratet får ikke nyutdannede leger automatisk rett til en turnustjeneste, men må nå søke på det som kalles ”nybegynnerstillinger” for å få autorisasjon som lege. Legeforeningen aksepterer ikke at medisinstudenter mister retten til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon:
- [...]