// archives

Norsk Forening for Allmennmedisin NFA

This tag is associated with 2 posts

Uenige med sentralstyret: Allmennlege-resolusjon for turnustjeneste

Legeforeningens sentralstyre har i lengre tid støttet Helsedirektoratets forslag om å avvikle dagens ordning, der turnuslegene velger tjenestested i en rekkefølge bestemt ved loddtrekning.
Norsk Forening for Allmennmedisin, en del av Legeforeningen, vedtok på Landsrådsmøtet 11.5.2011 følgende resolusjon:
“Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den sentrale fordelingen er et unikt [...]

Legeforeningen-leder ønsker fokus på helse-myndighetenes ansvarsfraskrivelse

Gisle Roksund tok farvel med ledervervet i Norsk Forening for Allmennmedisins (NFA), en underforening i Legeforeningen. I avskjedstalen kritiserte han sentrale helse-myndigheters turnusforslag, og undres over sentralstyrets unnfallenhet overfor myndighetene.
“Dette er en særdeles vanskelig og ulykkelig sak. Vi er i en situasjon hvor myndighetene i lang tid har hatt større lojalitet til Brussel enn [...]