// archives

Troms legeforening

This tag is associated with 4 posts

Legeforeningens sentralstyre endrer kurs i turnusspørsmålet

Et enstemmig landsstyre i Legeforeningen vedtok en resolusjon den 26/5-2011 som pålegger Legeforeningens sentralstyre en kursendring i turnusspørsmålet.
Krav om konsekvensutredning
Landsstyret legger til grunn at ordningen med fordeling etter loddtrekning har vært viktig for å sikre god legefordeling til hele landet. Gjennom resolusjonen gir landsstyret  beskjed til Legeforeningens president og sentralstyre om at man ikke uten [...]

Fra Arbeiderpartiets landsmøte: Bevar dagens turnusordning!

- Turnusordninga er riktig og viktig, men trenger klare forbedringer. Men veien om “nybegynnerstillinger” er ikke veien å gå. Dette sa Kristina Torbergsen under presentasjon av et forslag som fikk enstemmig tilslutning fra Arbeiderpartiets landsmøte 2011, og som er sendt til sentralstyret i Arbeiderpartiet for videre oppfølgning.

Kristina Torbergsen er tidligere leder av AUF i Troms, [...]

Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!

Legene reagerer kraftig på at Helsedirektoratet står fast på sitt forslag om å fjerne turnusordningen for nyutdannede leger. I går sendte direktoratet sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet, til tross for massiv motstand fra kommunene.
Mange frykter for legedekningen i distriktene dersom nyutdannede leger får søke seg der de vil. Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, [...]

Legestudenter og Troms Legeforening kritiske til turnusreform og foreslår konkrete forbedringer

Hovedoppslag i Nordlys 7. juni: Direktoratets forslag skaper problemer, og legestudenter og Troms Legeforening foreslår forbedring av dagens ordning for å sikre plass til turnusleger, legedekning i distrikt og kvalitet på legeutdannelsen.