// archives

Universitetssykehuset i Nord-Norge

This tag is associated with 3 posts

Turnus: Kapasitet og kvalitet

- Trekningsbasert opptak sikrer god legeutdanning til hele landet. Helse- og omsorgsministeren må ta resolutte grep for å nå målene.

Dette skriver Jo-Endre Midtbu i en kronikk i Dagens Medisin. Midtbu er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Midtbu foreslår syv grep helseministeren nå bør vurdere for å møte utfordringene ved dagens [...]

- Dagens turnustjeneste har livets rett

Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu til Dagens medisin 24/9-2010.

De beste sykehusene velges til sist
- Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis Helsedirektoratets forslag om å innføre et søknadsbasert system for turnusfordeling i Norge, sier [...]

Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned

Kapasitet og kvalitet utfordrer turnusordningen. Midtbu fremhever at dagens kapasitetsproblemer kan håndteres på annet vis enn å avskaffe turnusordningen. Han peker samtidig på flere virkemidler for å bedre innholdet av turnusordningen